NetHD Home PageRecent news

Show/Hide 2015.07.01 - NETHD.ORG THAY ĐỔI FORUMS
Dear các bạn thành viên,

BQT NetHD.org xin thông báo về việc sử dụng forums mới. Forums cũ sẽ không còn được sử dụng từ 01/07/2015.
Forums mới sẽ là một phần không tách rời với tracker NetHD.org, user được sử dụng để vào forums là user của bạn tại tracker.
Mọi ý kiến phản hồi xin post tại mục : Báo Lỗi Tracker/Forums

Trân trọng thông báo!

Dear all NetHD.org member,

NetHD.org used the new forums from 01, July, 2015 . The old one will be closed. New forums use the same account as NetHD tracker.

Best regards,

Show/Hide 2015.06.23 - V/v thông báo internal team mới của tracker NetHD.org

Show/Hide 2015.06.21 - TRiM Team và Uploader Team tuyển quân 06/2015

Show/Hide 2015.06.19 - New Rules update 23/06/2015

Show/Hide 2015.05.18 - Thông báo sử dụng tên miền mới NetHD.org

Shoutbox

  Click để mở shoutbox...
  Load more...

  VIP Torrents

  Name

  Inara The Jungle Girl 2012 mHD BluRay DD2 0 x264-TRiM2.7 IMDbVIPNEW
  'Inara, The Jungle Girl' launches viewers into the life of...
  1.88 GB12 1 11

  Drowning by Numbers 1988 mHD BluRay DD2 0 x264-TRiM7.3 IMDbVIPNEW
  Tired of her husband's philanderous ways, the mother of tw...
  2.66 GB9 2 8

  Paradise in Service 2014 mHD BluRay DD5.1 x264-TRiM6.5 IMDbVIPNEW
  Follows the adventures of a boy who serves his military se...
  3.20 GB8 2 7

  Papadopoulos And Sons 2012 mHD BluRay DD5.1 x264-TRiM6.1 IMDbVIPNEW
  Following his ruin in the latest banking crisis, a self-ma...
  2.60 GB8 1 7

  1.91 GB13 0 14

  UNVIP Torrents

  Name

  Sweet Home Alabama 2002 mHD BluRay DD5.1 x264-TRiM6.1 IMDbNEW50%
  Quê nhà Alabama - Vie sub mux sẵn...
  2.67 GB19 0 32

  Ryan's Daughter 1970 mHD BluRay DD5.1 x264-TRiM7.5 IMDbNEW
  Set in the wake of the 1916 Easter Rising, a married woman...
  4.69 GB12 0 21

  Fear Clinic 2014 mHD BluRay DD5.1 x264-TRiM5.9 IMDbNEW
  A doctor works to cure patients suffering from crippling p...
  2.12 GB15 1 26

  While We're Young 2014 mHD BluRay DD5.1 x264-TRiM6.6 IMDbNEW
  A middle-aged couple's career and marriage are overturned ...
  2.33 GB27 0 59

  Triple Dog 2010 mHD BluRay DD5.1 x264-TRiM6.0 IMDbNEW
  On the night of a sleepover, a group of teenage girls vent...
  2.13 GB16 0 24
  MORE.....

  New Torrents

  Name

  Active Lock 3.0 Việt hóa Portable - Khoá cứng máy tính bằng USBNEW
  Đây là tiện ích dùng để biến USB của bạn thành 1 chìa khóa...
  989.04 KB3 0 3

  Gangnam Blues 2015 Unrated mHD BluRay DD5.1 x264-EPiK6.2 IMDbNEW
  Bụi Đời Gangnam | Cân nhắc trước khi xem...
  3.43 GB4 7 2

  66.64 MB0 3 0

  709.69 MB1 2 0

  1.07 GB1 4 0

  2.20 GB1 2 0

  Inara The Jungle Girl 2012 mHD BluRay DD2 0 x264-TRiM2.7 IMDbVIPNEW
  'Inara, The Jungle Girl' launches viewers into the life of...
  1.88 GB12 1 11

  Drowning by Numbers 1988 mHD BluRay DD2 0 x264-TRiM7.3 IMDbVIPNEW
  Tired of her husband's philanderous ways, the mother of tw...
  2.66 GB9 2 8

  Paradise in Service 2014 mHD BluRay DD5.1 x264-TRiM6.5 IMDbVIPNEW
  Follows the adventures of a boy who serves his military se...
  3.20 GB8 2 7

  Papadopoulos And Sons 2012 mHD BluRay DD5.1 x264-TRiM6.1 IMDbVIPNEW
  Following his ruin in the latest banking crisis, a self-ma...
  2.60 GB8 1 7

  166.79 MB0 2 0

  239.23 MB0 1 0

  158.97 MB0 1 0

  2.85 GB2 6 1

  3.79 GB1 9 0