NetHD.org

Đại Tần Đế Quốc 2 - Qin Empire II: Alliance 2012 1080p NF WEB-DL AC3 x264

Download Đại Tần Đế Quốc 2 - Qin Empire II: Alliance 2012 1080p NF WEB-DL AC3 x264  
Small DescriptionPhụ Đề Tiếng Việt - Số Tập 51/51
Basic Info
Uploaded byP_M_H (Owner) at 2020-11-16 20:44:14
Action
Hot Meter
  • Views: 403
  • Hits: 67
  • Snatched: 35 x time(s)
  • Last Action: 2020-11-30 13:48:25
Peers9 Seeder | 0 Leecher


Đại Tần Đế Quốc 2 - Qin Empire II: Alliance 2012 1080p NF WEB-DL AC3 x264  screenshotsSau khi cải cách Thương Ưởng, nhà Tần bước vào một kỷ nguyên mới. Nhà Tần ngày càng mạnh mẽ hơn và trở thành mối đe dọa cho 6 nước còn lại. Chiến lược của 6 nước Hàn, Ngụy, Triệu, Sở, Tề, Yên là kết minh “Hợp Tung” nhằm chống lại Tần. Huệ Văn Vương, vị vua trẻ nhà Tần đã quyết định trọng dụng chính trị gia tài giỏi Trương Nghi. Trương Nghi hiến kế, lập ra chiến lược “Liên Hoành”, giúp nhà Tần hết lần này tới lần khác phá giải được tình huống nguy hiểm. Trong thời kỳ do mình cai trị, Huệ Văn Vương chủ trương binh nông hợp nhất, về đối ngoại thì thực hiện liên kết để chia rẽ, vì vậy nhà Tần tuy gặp nguy hiểm nhưng khi giao chiến luôn giành được phần thắng.


Đại Tần Đế Quốc 2 - Qin Empire II: Alliance 2012 1080p NF WEB-DL AC3 x264  screenshots

Đại Tần Đế Quốc 2 - Qin Empire II: Alliance 2012 1080p NF WEB-DL AC3 x264  screenshots

South Park S06 720p BluRay DD5.1 x264-DONNhật Ký Đa Nhân Cách - Psychopath 2019 ViE 1080p HDTV AC3 x264 TMKhi Nàng Say Giấc - While You Were Sleeping 2017 1080p NF WEB-DL DDP2.0 x264 - deeplifeYêu đến Tận Cùng - Love to the End 2018 ViE DUB 720p HDTV DD2.0 H.264-VietNZBCông Lý - Justice KBS 2019 1080p HDTV AC3 x264 VNLTChicago Fire S04 720p BluRay DD5.1 x264-DON