NetHD.org

Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD

Download Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD 
Small DescriptionÔng Nội Hồi Xuân | Phụ đề tiếng Việt
Basic Info
Uploaded byAnonymous at 2016-06-18 10:51:18
Action
Social
  • 0
Hot Meter
  • Views: 1031
  • Hits: 97
  • Snatched: 31 x time(s)
  • Last Action: 2016-09-13 00:17:57
Peers0 Seeder | 0 Leecher


Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots


Quote
Phim Dirty Grandpa 2016 xoay quanh nhân vật luật sư Jason (do Zac thủ vai) và ông nội “ăn chơi” của anh Dick Kelly (do Robert De Niro thủ vai). Jason sắp sửa kết hôn và ông nội anh đã đề nghị anh chàng hãy cùng tận hưởng quãng đời độc thân còn lại trước khi cưới, và sau đó cả hai đã cùng tham dự bữa tiệc đêm “nổi loạn” tại Florida.
Nguồn: HDOnline.vn
Biên dịch: Tungundead93 | PHUDEVIET.ORGPhim có nội dung và thoại không phù hợp với người dưới 18 tuổi, mọi người cân nhắc khi xem cùng gia đình.
Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots
Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

https://someimage.com/IBjk

Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots

Dirty Grandpa 2016 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots

QUICK SUMMARY:
Disc Title: DIRTY_GRANDPA_NETBD
Disc Size: 34.646.089.703 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
Playlist: 00573.MPLS
Size: 33.878.937.600 bytes
Length: 1:49:34.609
Total Bitrate: 41,22 Mbps
Video: MPEG-4 AVC Video / 34589 kbps / 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Audio: English / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 3758 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Audio: English / Dolby Digital Audio / 2.0 / 48 kHz / 448 kbps / Dolby Surround
Audio: English / Dolby Digital Audio / 2.0 / 48 kHz / 224 kbps / Dolby Surround
Subtitle: English / 52,498 kbps
Subtitle: Vietnamese / 52,746 kbps
Subtitle: Spanish / 50,335 kbps

DISC INFO:
Disc Title:     DIRTY_GRANDPA_NETBD
Disc Size:      34.646.089.703 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        Yes
BDInfo:         0.5.8

PLAYLIST REPORT:
Name:                   00573.MPLS
Length:                 1:49:34.609 (h:m:s.ms)
Size:                   33.878.937.600 bytes
Total Bitrate:          41,22 Mbps

VIDEO:
Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-4 AVC Video        34589 kbps          1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:
Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
DTS-HD Master Audio             English         3758 kbps       5.1 / 48 kHz / 3758 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Dolby Digital Audio             English         448 kbps        2.0 / 48 kHz / 448 kbps / Dolby Surround
Dolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps / Dolby Surround

SUBTITLES:
Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
Presentation Graphics           English         52,498 kbps                     
Presentation Graphics           Vietnamese      52,746 kbps                     
Presentation Graphics           Spanish         50,335 kbps                     

FILES:
Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
----            -------         ------          ----            -------------   
00517.M2TS      0:00:00.000     1:49:34.609     33.878.937.600  41.224          

CHAPTERS:
Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
1               0:00:00.000     0:06:38.146     30.243 kbps     44.107 kbps     00:01:51.778    37.604 kbps     00:02:05.416    36.802 kbps     00:02:23.977    157.656 bytes   640.614 bytes   00:01:52.612    
2               0:06:38.146     0:04:50.583     36.095 kbps     39.747 kbps     00:10:06.063    37.076 kbps     00:09:52.174    36.735 kbps     00:07:08.136    188.186 bytes   480.051 bytes   00:09:23.646    
3               0:11:28.729     0:05:47.010     36.125 kbps     38.933 kbps     00:15:24.089    36.998 kbps     00:13:47.409    36.691 kbps     00:13:40.653    188.336 bytes   447.457 bytes   00:16:19.728    
4               0:17:15.740     0:07:47.845     36.307 kbps     39.442 kbps     00:21:52.394    37.025 kbps     00:21:57.649    36.801 kbps     00:18:14.843    189.289 bytes   483.347 bytes   00:19:16.446    
5               0:25:03.585     0:06:13.623     36.095 kbps     39.155 kbps     00:27:21.765    37.053 kbps     00:27:17.802    36.809 kbps     00:25:27.150    188.181 bytes   500.809 bytes   00:27:36.196    
6               0:31:17.208     0:06:07.240     36.203 kbps     40.505 kbps     00:32:47.590    36.990 kbps     00:36:07.748    36.718 kbps     00:36:06.747    188.746 bytes   463.092 bytes   00:33:43.730    
7               0:37:24.448     0:11:32.150     35.679 kbps     39.137 kbps     00:40:13.661    37.092 kbps     00:42:13.489    36.744 kbps     00:43:30.232    186.014 bytes   414.981 bytes   00:37:34.669    
8               0:48:56.599     0:03:38.760     36.379 kbps     39.446 kbps     00:51:22.204    37.048 kbps     00:51:18.366    36.742 kbps     00:51:18.450    189.667 bytes   498.201 bytes   00:51:28.126    
9               0:52:35.359     0:05:43.926     36.060 kbps     38.732 kbps     00:57:00.083    36.987 kbps     00:54:44.656    36.684 kbps     00:54:42.028    188.000 bytes   447.201 bytes   00:54:03.823    
10              0:58:19.286     0:05:09.268     35.945 kbps     38.696 kbps     01:03:25.801    37.192 kbps     01:02:06.055    36.794 kbps     01:01:01.949    187.402 bytes   639.238 bytes   01:01:45.201    
11              1:03:28.554     0:03:19.155     36.215 kbps     38.837 kbps     01:05:49.320    37.002 kbps     01:05:02.815    36.693 kbps     01:04:22.858    188.808 bytes   539.540 bytes   01:06:47.628    
12              1:06:47.710     0:07:42.336     36.123 kbps     39.572 kbps     01:06:54.593    37.191 kbps     01:06:50.589    36.790 kbps     01:06:49.588    188.329 bytes   578.324 bytes   01:06:50.631    
13              1:14:30.046     0:06:44.030     36.227 kbps     38.721 kbps     01:17:18.884    36.964 kbps     01:15:25.646    36.731 kbps     01:18:47.472    188.874 bytes   423.762 bytes   01:19:42.068    
14              1:21:14.077     0:07:12.764     36.188 kbps     38.845 kbps     01:23:19.160    37.063 kbps     01:26:20.258    36.806 kbps     01:26:19.299    188.667 bytes   455.500 bytes   01:27:41.422    
15              1:28:26.841     0:09:49.338     36.113 kbps     38.661 kbps     01:35:20.881    36.941 kbps     01:35:27.513    36.751 kbps     01:35:21.507    188.278 bytes   542.131 bytes   01:30:13.616    
16              1:38:16.180     0:11:18.429     24.921 kbps     39.330 kbps     01:40:06.166    37.157 kbps     01:40:30.816    36.728 kbps     01:40:25.894    129.944 bytes   615.062 bytes   01:48:49.189    

STREAM DIAGNOSTICS:
File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
00517.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     6574,526                34.589                  28.425.801.898  154.580.102     
00517.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           6574,526                3.758                   3.088.408.468   17.814.700      
00517.M2TS      4353 (0x1101)   0x81            AC3             eng (English)           6574,526                448                     368.175.360     2.054.550       
00517.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           6574,526                224                     184.087.680     1.027.275       
00517.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           6574,526                52                      43.143.908      247.079         
00517.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             vie (Vietnamese)        6574,526                53                      43.348.071      248.081         
00517.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             spa (Spanish)           6574,526                50                      41.367.012      237.390         
TitleTay Choi Khong Tuoi
Year2016
GenreComedy
Rating5.9 (100,902 votes)
PlotJason Kelly, the grandson of Dick Kelly, loses his grandmother about two weeks before his wedding to Meredith. He tries to assist his grandfather and console him for his loss, but was rather tricked into a spring break road trip; chasing youth once again. with the help of Shadia and Lenore, the two men go on an adventure they'll never forget. Written by itzgodwinhenry
DirectorDan Mazer
CastsRobert De Niro,Zac Efron,Zoey Deutch,Aubrey Plaza,Jason Mantzoukas…
Runtime102 min
GenresComedy
Tay Choi Khong Tuoi


The Incredible Burt Wonderstone 2013 mHD BluRay DD5.1 x264-TRiMNaked Lunch 1991 720p BluRay DD5.1 x264-EbPImagine That 2009 720p BluRay DTS x264-EbPPaddington 2014 1080p BluRay AVC DTS-HD MA 5.1-HDAccessMadame 2017 1080p WEB-DL DD2.0 H.264-RAPiDCOWSAsh vs Evil Dead S01 720p BluRay DD5.1 x264-VietHD

Only members can create comment.