NetHD.org

Giải Trí Khoa Học - Nhiều tác giả - [EPUB/ MOBI]

Download Giải Trí Khoa Học - Nhiều tác giả - [EPUB/ MOBI] 
Small DescriptionKhoa học - Kỹ thuật
Basic Info
Uploaded byot1995 (Box Book) at 2020-06-24 09:37:36
Action
Hot Meter
  • Views: 208
  • Hits: 124
  • Snatched: 100 x time(s)
  • Last Action: 2020-07-12 07:09:58
Peers23 Seeder | 2 LeecherChữ tình chữ hiếu, chữ nào trọng hơn?
Mỗi lần đi chơi, anh chàng muốn hoặc đi về nhà mẹ hoặc đi tới nhà người yêu. Mẹ và người yêu anh ta ở hai hướng khác nhau của con đường (anh ta ở giữa). Anh ta thường phân vân không biết về đâu. Cuối cùng, anh ta chọn được giải pháp thích hợp: hễ có xe buýt hướng nào trước, thì đi về hướng ấy. Xe buýt của cả hai hướng cứ 15’ có một chuyến. Sau một năm, anh ta tổng kết lại thì phát hiện số lần đi về nhà người yêu lớn gấp hai lần số lần về với mẹ. Anh chàng sung sướng: “Ái tình, Ái tình…Quả không sai người ta gọi ngươi là đề tài muôn thuở của con người. Thượng đế thật là tâm lý. Chính Ngài đã xui khiến cho ta chọn chữ Tình nhiều hơn.”. - trích trong sách


No keyword! (Click to edit!)

Nghề Nào Cho Bạn, Nghề Nào Cho Tôi - Shoya Zichy & Ann Bidou [AZW3/ EPUB/ PDF/ PRC]Advanced Vocabulary and Idiom [PDF]Hướng Dẫn Diễn Thuyết Hiệu Quả - Dale Carnegie - [PDF]Kim Quy  Yếu Lược - Trương Trọng Cảnh [PDF]Gen Vị Kỷ - Richard Dawkins [AZW3/ EPUB/ PRC] Guy Kawasaki, Peg Fitzpatrick - The Art of Social Media Power Tips for Power Users epub