NetHD.org

Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD

Download Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD 
Small DescriptionPhi Vụ Kim Cương | Phụ đề tiếng Việt
Basic Info
Uploaded byAnonymous at 2016-06-21 19:02:48
Action
Social
  • 0
Hot Meter
  • Views: 1591
  • Hits: 215
  • Snatched: 96 x time(s)
  • Last Action: 2017-11-17 16:17:58
Peers0 Seeder | 0 Leecher


Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots


Quote
Phim Phi Vụ Đá Quý - Precious Cargo 2016 kể về ông trùm tội phạm giết người Eddie, sau một vụ cướp bất thành, điên cuồng săn lùng tên trộm quyến rũ Karen _kẻ đã gây ra sự thất bại này. Để lấy lại niềm tin của Eddie, Karen đã chiếu mộ cô bạn gái cũ cùng một tay trộm khác là Jack để thực hiện phi vụ trộm tại một cửa hàng đá quý. Nhưng khi kế hoạch vỡ lở, lòng trung thành bị phản bội, Jack, Karen và Eddie phải đối mặt với một thử thách định mệnh.
Nguồn: hdonline.vn
Phụ đề tiếng Việt: JadViE Studio

Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots


Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots   Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots 

https://someimage.com/HxJQ

Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots

Precious Cargo 2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-NetBD screenshots

QUICK SUMMARY:
Disc Title: PRECIOUS_CARGO_NETBD
Disc Size: 27.881.551.653 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
Playlist: 00800.MPLS
Size: 27.486.566.400 bytes
Length: 1:29:56.432
Total Bitrate: 40,75 Mbps
Video: MPEG-4 AVC Video / 34726 kbps / 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Audio: English / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 3901 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Subtitle: English / 35,491 kbps
Subtitle: Vietnamese / 42,393 kbps
Subtitle: Spanish / 34,480 kbps

DISC INFO:
Disc Title:     PRECIOUS_CARGO_NETBD
Disc Size:      27.881.551.653 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        Yes
BDInfo:         0.5.8

PLAYLIST REPORT:
Name:                   00800.MPLS
Length:                 1:29:56.432 (h:m:s.ms)
Size:                   27.486.566.400 bytes
Total Bitrate:          40,75 Mbps

VIDEO:
Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-4 AVC Video        34726 kbps          1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:
Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
DTS-HD Master Audio             English         3901 kbps       5.1 / 48 kHz / 3901 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)

SUBTITLES:
Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
Presentation Graphics           English         35,491 kbps                     
Presentation Graphics           Vietnamese      42,393 kbps                     
Presentation Graphics           Spanish         34,480 kbps                     

FILES:
Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
----            -------         ------          ----            -------------   
00012.M2TS      0:00:00.000     1:29:56.432     27.486.566.400  40.748          

CHAPTERS:
Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
1               0:00:00.000     0:08:58.620     32.886 kbps     42.364 kbps     00:06:56.582    37.721 kbps     00:07:22.233    36.878 kbps     00:03:20.283    171.438 bytes   510.078 bytes   00:07:33.035    
2               0:08:58.620     0:03:53.317     35.585 kbps     38.568 kbps     00:10:33.174    36.957 kbps     00:10:29.253    36.762 kbps     00:10:24.081    185.526 bytes   383.006 bytes   00:12:51.020    
3               0:12:51.937     0:04:03.909     34.801 kbps     40.218 kbps     00:13:50.412    36.913 kbps     00:13:24.220    36.742 kbps     00:13:24.094    181.435 bytes   456.026 bytes   00:13:34.897    
4               0:16:55.847     0:08:47.361     36.130 kbps     44.832 kbps     00:19:21.785    38.036 kbps     00:19:17.823    37.244 kbps     00:19:12.693    188.363 bytes   633.440 bytes   00:19:22.619    
5               0:25:43.208     0:06:59.917     35.847 kbps     41.438 kbps     00:26:15.115    36.907 kbps     00:32:16.934    36.737 kbps     00:32:11.804    186.891 bytes   437.785 bytes   00:32:43.127    
6               0:32:43.126     0:03:50.773     36.158 kbps     40.131 kbps     00:33:58.536    37.145 kbps     00:33:54.574    36.802 kbps     00:33:49.569    188.513 bytes   392.368 bytes   00:32:53.054    
7               0:36:33.899     0:05:39.297     36.152 kbps     38.494 kbps     00:38:56.584    36.996 kbps     00:38:17.962    36.708 kbps     00:38:13.791    188.481 bytes   435.262 bytes   00:38:22.842    
8               0:42:13.197     0:03:49.353     34.739 kbps     38.525 kbps     00:45:44.700    36.936 kbps     00:45:41.280    36.717 kbps     00:43:41.744    181.114 bytes   431.138 bytes   00:42:33.008    
9               0:46:02.550     0:06:31.808     35.879 kbps     39.619 kbps     00:48:14.933    36.987 kbps     00:48:10.846    36.655 kbps     00:48:08.218    187.059 bytes   462.522 bytes   00:46:08.640    
10              0:52:34.358     0:06:12.747     35.556 kbps     42.216 kbps     00:57:50.925    37.900 kbps     00:57:46.963    36.890 kbps     00:57:10.844    185.373 bytes   361.746 bytes   00:55:28.783    
11              0:58:47.106     0:03:54.359     35.955 kbps     37.973 kbps     00:59:22.892    36.918 kbps     00:59:20.974    36.696 kbps     00:59:56.467    187.455 bytes   353.632 bytes   01:02:21.737    
12              1:02:41.465     0:03:55.108     35.304 kbps     38.759 kbps     01:02:47.513    36.764 kbps     01:03:30.515    36.595 kbps     01:03:30.181    184.058 bytes   462.398 bytes   01:02:48.514    
13              1:06:36.573     0:02:00.120     35.375 kbps     38.899 kbps     01:08:21.180    36.846 kbps     01:07:34.508    36.700 kbps     01:07:29.003    184.429 bytes   411.891 bytes   01:06:49.130    
14              1:08:36.694     0:04:10.210     35.363 kbps     40.462 kbps     01:11:50.806    37.250 kbps     01:11:46.885    36.567 kbps     01:11:41.880    184.366 bytes   390.281 bytes   01:10:56.210    
15              1:12:46.904     0:08:48.150     35.569 kbps     40.074 kbps     01:20:24.319    37.187 kbps     01:20:28.782    36.667 kbps     01:13:06.548    185.439 bytes   388.157 bytes   01:16:11.233    
16              1:21:35.055     0:08:21.377     28.494 kbps     38.441 kbps     01:21:56.286    36.945 kbps     01:25:30.667    36.776 kbps     01:25:30.667    148.578 bytes   402.843 bytes   01:23:41.349    

STREAM DIAGNOSTICS:
File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
00012.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     5396,349                34.726                  23.424.436.987  127.382.255     
00012.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           5396,349                3.901                   2.631.429.304   15.143.181      
00012.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           5396,349                35                      23.940.719      137.362         
00012.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             vie (Vietnamese)        5396,349                42                      28.596.361      162.774         
00012.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             spa (Spanish)           5396,349                34                      23.258.785      133.645         
TitlePrecious Cargo
Year2016
Genre
Rating4.6 (7,277 votes)
PlotAfter a botched heist, Eddie (Bruce Willis), a murderous crime boss, hunts down the seductive thief Karen (Claire Forlani) who failed him. In order to win back Eddie's trust, Karen recruits her ex-lover and premier thief Jack (Mark-Paul Gosselaar) to steal a cargo of rare precious gems. But when the job goes down, allegiances are betrayed and lines are crossed as Jack, Karen, and Eddie face off in a fateful showdown. Lionsgate Premiere will release the action thriller in theaters and on demand…
DirectorMax Adams
CastsBruce Willis,Mark-Paul Gosselaar,Claire Forlani,Jenna B. Kelly,Nick Loeb…
Runtime90 min
Genres
Precious Cargo


Eragon 2006 mHD BluRay DD5.1 x264-TRiMSnowpiercer 2013 1080p BluRay DD5.1 x264-EbPThor: Ragnarok 2017 720p BluRay DD5.1 x264-DONThe Lion King 1½ 2004 ViE 720p BluRay AC-3 x264-CHDPoint of No Return 1993 1080p US Blu-ray VC-1 TrueHD 5.1-OurDiscDrunken Master III 1994 ViE 1080p WEB-DL DD2.0 x264-CHDWEB

Only members can create comment.