NetHD.org

Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD

Download Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD 
Small DescriptionCHIẾN BINH MEXICO | PHỤ ĐỀ & THUYẾT MINH TIẾNG VIỆT
Basic Info
Uploaded byAnonymous at 2018-10-07 13:09:11
Action
Social
  • 3
Hot Meter
  • Views: 1056
  • Hits: 117
  • Snatched: 56 x time(s)
  • Last Action: 2019-06-27 12:38:21
Peers2 Seeder | 0 Leecher


Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots


Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshotsQuote
Cuộc chiến ma túy trên biên giới Mỹ-Mexico đã leo thang khi các băng đảng bắt đầu buôn bán những kẻ khủng bố trên khắp biên giới Hoa Kỳ. Để chống lại cuộc chiến, đại diện liên bang Matt Graver tái hợp với Alejandro.
Nguồn: HDOnline
Phụ đề & thuyết minh: JadViE Studio
Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots

Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots    Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots    Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots    Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots    Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots    Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots    Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots    Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots    Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots    Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots    Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots    Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots    Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots


Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots


Sicario: Day of the Soldado 2018 ViE Bluray 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots


Disc Title:     SICARIO_2_NBD
Disc Size:      30.318.783.534 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        Yes
BDInfo:         0.7.1


DISC INFO:


Disc Title:     SICARIO_2_NBD
Disc Size:      30.318.783.534 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        Yes
BDInfo:         0.7.1


PLAYLIST REPORT:


Name:                   00001.MPLS
Length:                 2:02:24.352 (h:m:s.ms)
Size:                   29.553.438.720 bytes
Total Bitrate:          32,19 Mbps


VIDEO:


Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-4 AVC Video        24938 kbps          1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1


AUDIO:


Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
DTS-HD Master Audio             English         2635 kbps       7.1 / 48 kHz / 2635 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio             Vietnamese      2646 kbps       7.1 / 48 kHz / 2646 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)


SUBTITLES:


Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
Presentation Graphics           English         23,862 kbps                     
Presentation Graphics           Vietnamese      39,974 kbps                     
Presentation Graphics           French          16,734 kbps                     
Presentation Graphics           Portuguese      17,489 kbps                     
Presentation Graphics           Spanish         12,713 kbps                     
FILES:


Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
----            -------         ------          ----            -------------   
00001.M2TS      0:00:00.000     2:02:24.352     29.553.438.720  32.192          


CHAPTERS:


Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
1               0:00:00.000     0:06:38.188     24.404 kbps     44.299 kbps     00:03:43.348    29.366 kbps     00:02:49.586    27.288 kbps     00:02:49.586    127.219 bytes   709.435 bytes   00:00:32.449    
2               0:06:38.188     0:08:07.404     25.024 kbps     41.559 kbps     00:08:03.274    29.296 kbps     00:07:59.812    26.912 kbps     00:07:54.891    130.466 bytes   688.934 bytes   00:14:45.593    
3               0:14:45.593     0:04:02.908     24.837 kbps     32.295 kbps     00:15:28.886    26.554 kbps     00:15:49.490    25.651 kbps     00:14:58.897    129.486 bytes   774.986 bytes   00:15:24.757    
4               0:18:48.502     0:08:19.833     25.028 kbps     33.321 kbps     00:24:39.144    29.746 kbps     00:24:38.977    28.140 kbps     00:24:38.977    130.487 bytes   651.204 bytes   00:20:38.654    
5               0:27:08.335     0:07:00.628     24.993 kbps     33.907 kbps     00:27:34.611    28.088 kbps     00:33:09.570    26.690 kbps     00:33:19.580    130.303 bytes   636.462 bytes   00:27:10.795    
6               0:34:08.963     0:08:19.707     25.006 kbps     37.135 kbps     00:40:38.394    28.107 kbps     00:40:34.932    26.384 kbps     00:40:29.510    130.372 bytes   715.639 bytes   00:36:53.586    
7               0:42:28.670     0:08:41.771     25.039 kbps     38.333 kbps     00:45:59.673    29.178 kbps     00:45:56.795    26.890 kbps     00:45:51.582    130.541 bytes   598.339 bytes   00:51:09.232    
8               0:51:10.442     0:09:47.628     25.011 kbps     33.306 kbps     00:55:14.436    28.217 kbps     00:55:14.436    26.712 kbps     00:55:14.436    130.398 bytes   641.899 bytes   00:52:09.709    
9               1:00:58.071     0:08:22.042     24.998 kbps     31.571 kbps     01:05:42.104    26.341 kbps     01:03:30.556    25.820 kbps     01:01:40.530    130.326 bytes   693.419 bytes   01:01:27.934    
10              1:09:20.113     0:05:06.681     25.011 kbps     31.567 kbps     01:12:44.193    26.314 kbps     01:12:41.732    25.666 kbps     01:10:49.036    130.397 bytes   594.697 bytes   01:09:31.584    
11              1:14:26.795     0:08:58.162     25.019 kbps     34.024 kbps     01:17:18.967    28.601 kbps     01:22:28.026    26.628 kbps     01:20:44.714    130.438 bytes   514.812 bytes   01:22:57.097    
12              1:23:24.957     0:05:16.399     25.023 kbps     31.957 kbps     01:28:01.526    27.403 kbps     01:25:29.249    26.119 kbps     01:25:29.999    130.461 bytes   497.797 bytes   01:23:38.346    
13              1:28:41.357     0:06:57.542     25.014 kbps     32.956 kbps     01:34:53.312    27.213 kbps     01:32:55.695    25.983 kbps     01:28:52.785    130.412 bytes   481.250 bytes   01:34:17.902    
14              1:35:38.899     0:06:05.448     25.020 kbps     32.689 kbps     01:36:30.659    27.175 kbps     01:36:02.965    26.260 kbps     01:36:30.659    130.444 bytes   622.488 bytes   01:39:25.667    
15              1:41:44.348     0:04:31.145     24.974 kbps     31.829 kbps     01:46:00.312    26.858 kbps     01:42:54.751    26.149 kbps     01:42:53.750    130.205 bytes   648.658 bytes   01:43:50.265    
16              1:46:15.494     0:16:08.858     24.736 kbps     33.773 kbps     02:02:13.409    28.871 kbps     01:51:50.370    27.122 kbps     01:51:50.370    128.971 bytes   779.944 bytes   01:47:21.351    


STREAM DIAGNOSTICS:


File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
00001.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     7344,254                24.939                  22.894.468.714  124.530.115     
00001.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           7344,254                2.635                   2.418.726.984   14.297.770      
00001.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       vie (Vietnamese)        7344,254                2.646                   2.428.964.272   14.359.069      
00001.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             eng (English)           7344,254                24                      21.906.234      126.029         
00001.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             vie (Vietnamese)        7344,254                40                      36.698.209      207.069         
00001.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             fra (French)            7344,254                17                      15.362.341      88.846          
00001.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             por (Portuguese)        7344,254                17                      16.055.695      92.795          
00001.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             spa (Spanish)           7344,254                13                      11.671.197      67.931          
TitleSicario 2: Chiên Binh Mexico
Year2018
Genre
Rating7.1 (96,552 votes)
PlotIn this adventure/drama, FBI agent Matt Graver (Josh Brolin) enlists a mysterious operative to help investigate a Mexican drug cartel that has been smuggling terrorists into the U.S. Things escalate when the daughter of a top kingpin is abducted, forcing Graver and his partner to re-evaluate their mission. Written by ahmetkozan
DirectorStefano Sollima
CastsBenicio Del Toro,Josh Brolin,Isabela Moner,Jeffrey Donovan,Catherine Keener…
Runtime122 min
Sicario 2: Chiên Binh Mexico


Teen Titans Go To the Movies 2018 1080p BluRay DTS x264-AMIABLEMaudie 2017 1080p WEB-DL DD5.1 H.264-EVOThe Bourne Legacy 2012 mHD BluRay DD5.1 x264-TRiMAssassins Tale 2013 1080p BluRay DTS x264-GUACAMOLESnowpiercer 2013 1080p BluRay DD5.1 x264-EbPNew Fist Of Fury 1976 1080p BluRay DTS x264-Antropophagus

Only members can create comment.