NetHD.org

Thực Hành Châm Cứu Luận Trị

Download Thực Hành Châm Cứu Luận Trị 
Small DescriptionTủ sách Y học
Basic Info
Uploaded byot1995 (Box Book) at 2020-11-22 07:01:50
Action
Hot Meter
  • Views: 48
  • Hits: 29
  • Snatched: 23 x time(s)
  • Last Action: 2020-11-26 22:42:27
Peers12 Seeder | 0 Leecher


Lý thuyết châm cứu học, Đông y học nói chung, rất sâu sắc, thậm chí rất khó hiểu nếu chúng ta không gắn liền với thực tế công tác chuẩn đoán và điều trị.
Kinh nghiệm đã cho thấy, nếu chỉ nghiên cứu y học trong phạm vi lý thuyết thì có khi tranh luận với nhau mãi mà không tìm ra đâu là chân lý.
Do đó, chúng tôi nghĩ rằng cần tạo điều kiện cho những người mới học tập trước tiên đi vào thực tế chấn trị, để thấy rõ kết quả xảy ra, để yêu thích châm cứu, từ đó sẽ thành khẩn muốn đi sâu vào lý thuyết sau này.

No keyword! (Click to edit!)

800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày - Ngô Bích Thuận [PDF]Complete IELTS Band 4.0 -7.5 Full - Cambridge English [PDF/MP3]Kinh Tế học và Sex - Steve E  Landsburg [EPUB/PDF/PRC]Luật Hấp Dẫn - 5 Bước Thực Hành - Joe Vitale - [AZW3/ EPUB/ MOBI/ PDF]DVD Ebook Chuyên Ngành Xây Dựng [PDF/ XLS/...]Phi Lý Một Cách Hợp Lý - Dan Ariely - [AZW3/ EPUB/ MOBI/ PDF]