NetHD.org

Torrent search

Search Box
Motion Design School - 3D Monks Animation MasterclassNEW
Khóa học tạo các mô hình 3D, kỹ thuật hoạt hình trong Aft...

Udemy - Jira + Agile [MP4]NEW
Học Jira, Agile, Scrum trong phát triển phần mềm...

Skillshare - The complete guide to building a GraphQL API [MP4]NEW
Khóa học Hướng dẫn build 1 GraphQL API trong Lập trình...

Lynda - Adobe XD for Designers [MP4]NEW
Khóa học Thiết kế UI/UX bằng Adobe XD...

Udemy - TCP - IP [MP4]NEW
Khóa học Căn bản về Giao thức kết nối TCP/IP...Excel: Value Stream MappingNEW
Khóa học Microsoft Excel...Trello Essential Training (2020)NEW
Khóa học kỹ năng lập kế hoạch...

Analog Electronics 2020NEW
Khóa học điện tử...

MasterClass siterip 2019NEW
57 khóa của MasterClass năm 2019 - Đầy đủ EngSub + Workboo...