VRSCANS LIBRARY Part1

Download VRSCANS LIBRARY Part1 
Small DescriptionBộ thư viện vật liệu chất lượng cao dùng cho VRscans Part1
Basic Info
Uploaded byquangvinh7982 (Insane User) at 2018-07-12 23:03:07
Action
Social
  • 2
Hot Meter
  • Views: 168
  • Hits: 17
  • Snatched: 8 x time(s)
  • Last Action: 2018-09-25 06:15:23
Peers1 Seeder | 0 Leecher
Thư viện VRscans chứa hơn 650 vật liệu làm sẵn

Sử dụng cho 3ds Max, Maya hoặc SketchUp thông qua Vrscans của Vray.

Thư viện gồm các mẫu sơn xe, vải, da, gỗ, nhựa, kim loại và nhiều thứ khác.VRSCANS LIBRARY Part1 screenshots
Tags

Other releases

Same genre with VRSCANS LIBRARY Part1

VRSCANS LIBRARY Part1Adobe Photoshop CS3 10.0Easy Photo Resize 1.8.0.432Paint.NET 4.0.13 Light Image Resizer 4.7.1.1Adobe Photoshop CC 2015 16.0.1 Portable

Comment for VRSCANS LIBRARY Part1

Only members can create comment.