NetHD.org

VRSCANS LIBRARY Part1

Download VRSCANS LIBRARY Part1 
Small DescriptionBộ thư viện vật liệu chất lượng cao dùng cho VRscans Part1
Basic Info
Uploaded byquangvinh7982 (Extreme User) at 2018-07-12 23:03:07
Action
Social
  • 2
Hot Meter
  • Views: 323
  • Hits: 25
  • Snatched: 9 x time(s)
  • Last Action: 2019-03-20 14:00:13
Peers1 Seeder | 0 Leecher


Thư viện VRscans chứa hơn 650 vật liệu làm sẵn

Sử dụng cho 3ds Max, Maya hoặc SketchUp thông qua Vrscans của Vray.

Thư viện gồm các mẫu sơn xe, vải, da, gỗ, nhựa, kim loại và nhiều thứ khác.



VRSCANS LIBRARY Part1 screenshots








Start Menu X Free 5.42Nvidia GeForce Experience 2.4.5.57Plugin Neat Image 7.0 [ Hướng Dẫn + Thông Số]Photo Background Remover v1.4 + KeyCinema 4D R20MAGIX Vegas Pro 14.0.0 Build 161

Only members can create comment.