NetHD.org

War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD

Download War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD 
Small DescriptionBlu-ray phụ đề và thuyết minh tiếng Việt | Full Menu
Basic Info
Uploaded byTrungNT (Downloader) at 2016-02-06 23:08:12
Action
Social
  • 0
Hot Meter
  • Views: 1144
  • Hits: 153
  • Snatched: 64 x time(s)
  • Last Action: 2018-08-11 09:26:03
Peers0 Seeder | 0 Leecher


War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots


Quote
Phim xoay quanh đặc vụ Crawford, Rogue (sát thủ giết thuê) và cuộc chiến của hai băng đản xã hội đen Yakuza (do Shiro cầm đầu) và Hội Tam Hoàng (do Chang cầm đầu). Tom Lone và Crawford là hai đặc vụ FBI. Trong một lần truy quét băng đảng xã hội đen, Tom đã bắn Rogue và bị trả thù. Crawford bị ám ảnh bởi Rogue và quyết tâm tìm hắn để trả thù cho Tom, cộng sự cũng là người bạn thân của mình. 3 năm sau, băng đảng Yakuza đem sang San Francisco 2 con ngựa vàng (là đồ gia truyền của gia đình Chang mà Shiro cướp được) để bán nhằm mục đích bành trướng sang Mỹ. Tại đây xảy ra cuộc chiến của hai băng đảng này để giành lại 2 con ngựa vàng. Những cuộc tàn sát của hai băng đảng đều có sự tham gia của Rogue. Biệt đội của Crawford được giao để điều tra vụ án có liên quan đến những cuộc tàn sát giữa hai băng đảng. Trong quá trình điều tra, Crawford nhận ra Rogue và quyết tâm tiêu diệt hắn để trả thù cho Tom.
Nguồn: PHUDEVIET.ORG
Phụ đề tiếng Việt: cuongsmiles, mp3sony | PHUDEVIET.ORG
Thuyết minh tiếng Việt: ATNWar 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots
War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots   War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots   War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots   War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots   War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots   War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots   War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots   War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots   War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots   War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots   War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots   War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots   War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots   War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots   War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots   War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots   War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots 

Gallery Link: http://someimage.com/PnGt


War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots

War 2007 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD screenshots

QUICK SUMMARY:
Disc Title: WAR_NETBD
Disc Size: 25,735,861,860 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
Playlist: 00057.MPLS
Size: 25,303,388,160 bytes
Length: 1:43:00.215
Total Bitrate: 32.75 Mbps
Video: MPEG-4 AVC Video / 24965 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Audio: English / DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 2805 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
Audio: Vietnamese / DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 2778 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
Audio: English / Dolby Digital Audio / 2.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -4dB / Dolby Surround
Subtitle: English / 31.826 kbps
Subtitle: Vietnamese / 37.911 kbps

DISC INFO:
Disc Title:     WAR_NETBD
Disc Size:      25,735,861,860 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        Yes
BDInfo:         0.5.8

PLAYLIST REPORT:
Name:                   00057.MPLS
Length:                 1:43:00.215 (h:m:s.ms)
Size:                   25,303,388,160 bytes
Total Bitrate:          32.75 Mbps

VIDEO:
Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-4 AVC Video        24965 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:
Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
DTS-HD Master Audio             English         2805 kbps       7.1 / 48 kHz / 2805 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio             Vietnamese      2778 kbps       7.1 / 48 kHz / 2778 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -4dB / Dolby Surround

SUBTITLES:
Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
Presentation Graphics           English         31.826 kbps                     
Presentation Graphics           Vietnamese      37.911 kbps                     

FILES:
Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
----            -------         ------          ----            -------------   
00005.M2TS      0:00:00.000     1:43:00.215     25,303,388,160  32,754          

CHAPTERS:
Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
1               0:00:00.000     0:08:00.061     25,467 kbps     40,168 kbps     00:01:39.015    33,066 kbps     00:07:17.854    32,458 kbps     00:07:14.767    132,759 bytes   584,767 bytes   00:00:57.599    
2               0:08:00.061     0:03:57.154     24,533 kbps     36,675 kbps     00:08:15.578    33,942 kbps     00:08:12.575    31,476 kbps     00:08:24.086    127,903 bytes   559,539 bytes   00:11:29.814    
3               0:11:57.215     0:06:38.314     26,464 kbps     39,472 kbps     00:16:47.965    36,712 kbps     00:13:47.243    33,733 kbps     00:13:46.575    137,969 bytes   397,388 bytes   00:17:13.031    
4               0:18:35.530     0:05:43.468     25,174 kbps     37,821 kbps     00:18:40.327    36,692 kbps     00:21:51.351    35,412 kbps     00:21:33.000    131,247 bytes   477,417 bytes   00:22:04.948    
5               0:24:18.998     0:05:03.427     26,715 kbps     38,047 kbps     00:24:26.965    36,725 kbps     00:28:01.179    36,633 kbps     00:27:56.925    139,281 bytes   451,530 bytes   00:24:35.891    
6               0:29:22.426     0:10:29.128     25,632 kbps     39,396 kbps     00:35:56.112    36,655 kbps     00:35:52.817    34,521 kbps     00:32:01.961    133,636 bytes   449,601 bytes   00:33:09.278    
7               0:39:51.554     0:07:53.933     24,759 kbps     37,882 kbps     00:39:59.814    35,079 kbps     00:40:07.571    34,739 kbps     00:40:03.776    129,081 bytes   440,552 bytes   00:40:00.689    
8               0:47:45.487     0:06:40.231     23,474 kbps     33,147 kbps     00:49:14.493    29,862 kbps     00:49:45.857    28,149 kbps     00:49:43.855    122,384 bytes   378,029 bytes   00:50:06.378    
9               0:54:25.719     0:03:44.476     23,382 kbps     36,788 kbps     00:57:35.577    32,780 kbps     00:57:35.577    30,725 kbps     00:57:35.577    121,906 bytes   323,384 bytes   00:54:47.826    
10              0:58:10.195     0:04:35.523     28,881 kbps     37,075 kbps     00:59:35.238    34,032 kbps     00:59:33.611    32,371 kbps     01:01:16.506    150,569 bytes   377,856 bytes   00:59:50.670    
11              1:02:45.719     0:05:32.792     26,659 kbps     43,043 kbps     01:03:50.284    35,459 kbps     01:04:41.419    33,395 kbps     01:03:41.359    138,988 bytes   371,925 bytes   01:05:33.888    
12              1:08:18.511     0:07:24.692     24,418 kbps     36,133 kbps     01:13:02.377    34,666 kbps     01:13:02.294    31,885 kbps     01:13:00.918    127,306 bytes   369,112 bytes   01:13:30.280    
13              1:15:43.204     0:08:13.534     27,422 kbps     37,464 kbps     01:23:40.598    36,834 kbps     01:23:37.011    36,168 kbps     01:23:34.384    142,965 bytes   354,630 bytes   01:16:15.279    
14              1:23:56.738     0:07:36.581     28,853 kbps     39,162 kbps     01:26:29.893    36,896 kbps     01:24:17.927    36,654 kbps     01:24:17.927    150,429 bytes   475,089 bytes   01:28:53.411    
15              1:31:33.320     0:05:22.198     25,132 kbps     38,374 kbps     01:34:10.019    35,902 kbps     01:35:01.570    34,122 kbps     01:34:57.733    131,025 bytes   376,968 bytes   01:34:10.686    
16              1:36:55.518     0:06:04.697     10,849 kbps     37,476 kbps     01:37:18.207    36,815 kbps     01:37:18.207    36,298 kbps     01:37:18.165    56,573 bytes    414,414 bytes   01:42:31.687    

STREAM DIAGNOSTICS:
File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
00005.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     6180.049                24,966                  19,286,282,064  104,903,552     
00005.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           6180.049                2,805                   2,166,864,980   12,753,241      
00005.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       vie (Vietnamese)        6180.049                2,778                   2,146,127,508   12,630,635      
00005.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           6180.049                192                     148,325,376     965,660         
00005.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           6180.049                32                      24,586,151      140,139         
00005.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             vie (Vietnamese)        6180.049                38                      29,287,329      166,243         
TitleWar
Year2007
Genre
Rating6.3 (80,346 votes)
PlotAfter his partner Tom Lone and family are killed apparently by the infamous and elusive assassin Rogue, FBI agent John Crawford becomes obsessed with revenge as his world unravels into a vortex of guilt and betrayal. Rogue eventually resurfaces to settle a score of his own, setting off a bloody crime war between Asian mob rivals Chang of the Triad's and Yakuza boss Shiro. When Jack and Rogue finally come face to face, the ultimate truth of their pasts will be revealed. Written by…
DirectorPhilip G. Atwell
CastsJet Li,Jason Statham,John Lone,Devon Aoki,Luis Guzmán…
Runtime103 min
Genres
War


Lego DC Comics Super Heroes Justice League vs Bizarro League 2015 720p BluRay DTS x264-HDAccessIron Man 3 2013 ViE 720p BluRay x264-CtrlHD&VAVEscape from Alcatraz 1979 1080p BluRay DD5.1 x264-LulzWhat A Hero 1992 ViE 720p HDTV DD2.0 x264-CMCT6 Days 2017 720p BluRay DD5.1 x264-TayTOHighlander 1986 Director's Cut 720p BluRay DD5.1 x264-VietHD

Only members can create comment.