NetHD.org

MAC

MAC software

TechSmith Snagit 2021.3.0 - macOSNEW
Cân nhắc Team - Chụp ảnh, quay video màn hình...

Microsoft Office 2019 for Mac 16.48 VLNEW
Cân nhắc Team - Bộ office 2019...

ABBYY FineReader PDF for Mac 15 R1 1.0.0 Build 169NEW
Cân nhắc Team - Chuyển đổi file PDF, Picture qua Doc và n...

Autodesk Maya 2022 - macOS (x64)NEW
Cân nhắc Team - Tạo mô hình hoạt hình 3D...

CorelDRAW Graphics Suite 2021 - Corporate 23.0.0.363 - macOSNEW
Cân nhắc Team - Thiết kế đồ họa và chỉnh sửa ảnh...

Autodesk AutoCAD 2022 - macOSNEW
Cân nhắc Team - Tạo bản vẽ kỹ thuật 2D - 3D...

Microsoft Office 2019 for Mac 16.47 VLNEW
Cân nhắc Team - Bộ office 2019...

macOS Big Sur 11.2.1 (20D75)NEW
Cân nhắc Team - Hệ điều hành MacOS...

Luminar AI 1.0.1 (8548) - macOSNEW
Cân nhắc Team - Chỉnh sửa ảnh...

Final Cut Pro 10.4.7NEW
Phần mềm làm phim chuyên nghiệp nhất trên macOS...